Batarang

Zelfstudie project, met als doel om beter bekend te worden met Octane voor Cinema4D, Xparticles en TurbulenceFD.

Credits.
Rol. 3D animatie, Xparticles, Octane, TurbulenceFD.